• Cesta nášho Kreatívneho centra Fablab TnUNI  sa začala postupne, chvíľami […]

    Continue reading
  • Autor 3D modelu na ovládanie je študent Fakulty špeciálnej techniky […]

    Continue reading
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne podala v decembri 2019 žiadosť […]

    Continue reading