Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49 zameraná na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) vyhlásená Ministerstvo kultúry SR v 07/2019.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zapojila do uvedenej výzvy s cieľom vybudovať a modernizovať infraštruktúru pre rozvoj kreatívneho a kultúrneho sektora v Trenčianskom kraji s projektom Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, Kód žiadosti NFP302030AFF2.

Cieľom projektu je vytvoriť univerzitné kreatívne centrum Fablab zamerané na podporu kreatívnej tvorby v odvetví Kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konkrétne ide o vznik kreatívnych dielní v koncepte otvoreného FAB LABU pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov z oblasti KKP a študentov univerzity.