Otvorené pracovné dielne

Otvorené pracovné dielne

  1. 3D technológie – Virtuálna fáza už v prevádzke
  2. Obrábanie materiálov – pripravujeme
  3. Umelecké zámočníctvo – pripravujeme

3D technológie – Virtuálna fáza už v prevádzke

Dielňa 3D technológií je vybavená zariadeniami umožňujúcimi vytváranie fyzických modelov a prototypových súčiastok technológiami FDM a SLA 3D tlače. Aditívna technológia FDM je realizovaná pomocou 3D tlačiarne Prusa MK3S s maximálnym rozmerom tlačeného dielu 250x210x210 mm s multi-materiálovým extrudérom umožňujúcim tlač až 5 rôznych materiálov súčasne. Tlačené materiáli môžu byť PLA, PET-G, ABS, Nylon a rôzne flexibilné materiály. Pre tlač extrémne presných a detailných modelov je laboratórium vybavené SLA 3D tlačiarňou Formlabs Form 3B s maximálnou tlačovou plochou 145x145x185 mm a výškou vrstvy už od 25 μm. Pomocou tlačiarne je možné vytvárať odolné, pevné, pružné, priehľadné alebo vytaviteľné modely a súčiastky s vysokou presnosťou a kvalitou povrchu. Vytváranie digitálnych modelov z fyzických objektov pre potreby reverzného inžinierstva, dizajnu alebo umenia je možné vďaka optickému 3D skeneru Shining 3D EinScan Pro 2X. Presnosť skenovania a zachytávania detailov je až do 0,04 mm, čím je možné získať trojrozmerný model s vysokým rozlíšením, ktorý môže byť následne upravený alebo doplnený v PC pomocou CAD softvéru.

Obrábanie materiálov – pripravujeme

V súčasnej dobe je kladený dôraz na čoraz tvarovo zložitejšie výrobky a ich kvalitu, dosahovanú rozmerovú presnosť a s nimi spojené aj používané progresívne technológie výroby. Práve takýto typ činnosti sa v dnešnej dobe už nemôže obmedzovať iba na samotný stroj a operátora. Prípravná fáza takejto činnosti je neodmysliteľne spojená s využívaním rôznych počítačových technológií na samotný návrh, dizajn, 2D aj 3D dokumentáciu a jej následná virtuálna simulácia procesu výroby v príslušných CAD/CAM, systémoch, respektíve aj nadstavbových CNC riadiacich systémoch, ktoré okrem základného ISO rozhrania a priamej tvorby CNC programu využívajú aj prvky 3D grafiky, ktoré sú typické pre moderné CAD/CAM systémy. Toto má veľký význam jednak pri umeleckej, či kreatívnej činnosti, ale aj pri návrhu a po úspešnej simulácii aj samotnej výrobe jednotlivých prototypových kusov, či výsledkoch umeleckej činnosti pri výrobe rôznych predmetov práve obrábaním na CNC strojoch. Hardvérové i softvérové vybavenie zahrnuté v kreatívnej remeselnej dielni pre obrábanie materiálov spolu s priestormi, v ktorých budú situované, ponúkajú podmienky, ktoré sú potrebné pre návrhy, tvorbu CNC programov a následnú výrobu širokého sortimentu výrobkov z širokej škály najmä kovových materiálov, ale možnosti obrábania nekovových materiálov – drevo a plasty.

Umelecké zámočníctvo – pripravujeme

Umelecké zámočníctvo spája úžitkovú funkčnosť a estetickú krásu kovových výrobkov. V tejto dielni bude možné realizovať spájanie kovových materiálov pomocou tavného zvárania v ochrannej atmosfére plynu CO2 (zváranie MAG) a pomocou zvárania elektrickým oblúkom s elektródou. Pre precízne a kvalitné zvary bude dielňa vybavená prístrojom pre zváranie metódou TIG. Úprava povrchu materiálu, hlavne odstraňovanie starých náterov a iných nečistôt bude možná v pieskovacom boxe. Na vytváranie umeleckých predmetov z ohýbaných rúrok bude slúžiť elektrická ohýbačka rúrok. Práca s plechom patrí medzi veľmi časté činnosti, aj keď často ide len o práce doplnkové, ako napríklad k výrobkom z dreva.

Valcovaný plech poskytuje veľa možností využitia. Dielňa bude preto vybavená pákovými nožnicami pre delenie materiálu a ohýbačkou plechu pre jeho následnú úpravu. Dielňa umeleckého zámočníctva bude disponovať zariadením pre vytváranie umeleckých odliatkov technológiou odstredivého odlievania (plakety, pamätné tabule, darčekové predmety). Takáto dielňa je ideálnym kreatívnym prostredím pre vytváranie rôznych umeleckých výrobkov. Pre manažment využívania dielne bude využívaný elektronický prístupový systém. Dielňa nebude fungovať samostatne, ale v symbióze s ostatnými pracoviskami a KC TnUAD.