Prenájom technológií

(pripravujeme)

Prenájom technológií

(pripravujeme)

– IKT a prezentačné technológie lokalizované v prednáškovej miestnosti + coworking – kancelárske časti

– technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni s technológiou 3D

– technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Coworkingu – dielenskej časti + priestoru na technológiu pre drevo

– technologické vybavenie a prístroje lokalizované v kreatívnej remeselnej dielni umeleckého zámočníctva

– technologické vybavenie a prístroje lokalizované v kreatívnej remeselnej dielni s technológiou na spracovanie materiálov

– technologické vybavenie a prístroje lokalizované v kreatívnej remeselnej dielni pre obrábanie materiálov

K prenájmu technológií vie KC poskytnúť aj odborný personál tvorený profesormi, docentmi, odbornými asistentami, doktorandmi aj študentami z techniky orientovaných fakúlt a pracovísk TnUAD (Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných technológií, Funglass). Prepojením technologického a priestorového vybavenia KC z odbornými ľudskými zdrojmi z univerzity je možné poskytnúť komplexnú službu pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti KKP z Trenčianske regiónu.