FabLab vznikol v rámci projektu financovaného Ministerstvom kultúry SR a v rámci výzvy „Mobilizácia tvorivého potenciálu v regiónoch“. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a podnikateľských zdrojov univerzity.

V rámci projektu prebieha revitalizácia exteriéru FabLab, kde sa vytvoria vonkajšie priestory pre kultúrne a spoločenské podujatia, prácu, komunikáciu, networking, šport a relax. Vznikne tak organické prepojenie vnútorných priestorov kreatívneho centra s priľahlým areálom s parkom a športoviskami. Zároveň sa kladie dôraz na environmentálne aspekty a revitalizáciu zelene. Vytvorí sa aj priestor na prezentáciu vytvorených umeleckých a úžitkových modelov v exteriéri – prírodná galéria. Celý kampus bude dokončený na jeseň 2023, vrátane prvkov e-mobility (elektrobicykle a kolobežky), aby sa zlepšilo prepojenie Kreatívneho centra s ostatnými časťami univerzity a centrom mesta Trenčín.

FabLab ponúka služby ako sú otvorené dielne, prenájom priestorov a technológií, inkubátor, akcelerátor, podpora predaja produktov a networking. Je rozdelený do troch funkčných typov. Prvým sú kreatívne výrobné priestory s rozlohou cca 500 m², ktoré zahŕňajú 5 tvorivých dielní. Druhým sú priestory na podporu kreatívnej práce ako front-office, denná kaviareň, prednáškové miestnosti či oddychová zóna, tretím sú coworkingové priestory.

Vo FabLab sa nachádzajú nasledovné remeselné dielne:

  • Tvorivá dielňa na spracovanie kovových materiálov s vybavením ako sú CNC sústruhy, CNC frézy, laserové rezačky kovových a nekovových materiálov s riadiacim systémom Fanuc Manual Guide s využitím virtuálnych simulácií CAD/CAM systémov s prvkami 2D alebo 3D grafiky.
  • Tvorivá dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania, moderné 3D tlačiarne na kovové, plastové a kompozitné materiály, 3D skener na priestorové skenovanie so softvérom na prezeranie a postprocesing dát a meracie zariadenie s optickou a drsnostnou sondou.
  • Tvorivá dielňa na spracovanie dreva s kompletnou technológiou na spracovanie dreva a drevotriesky a technológiou na prototypy nábytku a umelecké rezbárstvo.
  • Tvorivá dielňa na spájanie kovových materiálov s technológiou zvárania rôznych kovových materiálov v ručnej aj automatizovanej forme.
  • Tvorivá dielňa na spracovanie a potlač materiálov, s technológiami na spracovanie plastov, vákuové lisovanie, potlač látok, UV tlač na rôzne povrchy a materiály a keramická dielňa s pecou a hrnčiarskymi kruhmi.

Coworkingová časť poskytuje príležitosti na zdieľanie skúseností, nápadov a talentu s cieľom sústrediť sociálny kapitál na jedno miesto a vytvárať ad-hoc virtuálne tímy a špecifické služby pre začínajúcich podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Kreatívne centrum má za cieľ prepojiť akademické univerzitné prostredie s prostredím kreatívcov a umelcov, a tým stimulovať tvorivý potenciál regiónu. Plánuje poskytovať medzisektorové služby všetkým aktérom kultúrneho a kreatívneho priemyslu, študentom, podnikateľským subjektom, začínajúcim firmám a verejnosti.

FabLab bude napĺňať aj potreby mesta Trenčín v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026.