Univerzitné Kreatívne centrum FabLab (KC FabLab) vzniklo za účelom zvyšovania kreatívneho potenciálu v Trenčianskom regióne a podpory subjektov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Je súčasťou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako samostatné pracovisko lokalizované v univerzitnom areáli v Trenčíne-Záblatí. KC FabLab úzko spolupracuje s ostatnými univerzitnými fakultami, najmä Fakultou špeciálnej techniky.

Dáva priestor študentom, pedagógom, kreatívcom, firmám zo sektoru kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako aj širokej verejnosti rozvíjať svoju kreativitu.

KC FabLab funguje na princípe FabLab (Fabricant Laboratory) , otvorených kreatívnych dielní vybavených technológiami pre kreatívnu remeselnú prácu s rôznymi materiálmi. To je aj primárne poskytovaná služba, ktorá je dostupná cez jednotlivé úrovne členstva v KC FabLab.

Priestor KC FabLab je rozdelený do troch funkčných typov priestorov, ktoré tvoria jeden celok. Prvým sú kreatívne výrobné priestory s rozlohou cca 600 m², ktoré zahŕňajú 7 tvorivých kreatívnych dielní.

  • Kreatívna dielňa pre zváranie kovových materiálov.
  • Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače na kov.
  • Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania.
  • Kreatívna dielňa pre spracovanie a tlač materiálov (plasty, hlina).
  • Kreatívna dielňa pre strojové spracovanie dreva.
  • Kreatívna dielňa pre ručné spracovanie dreva.
  • Kreatívna dielňa pre CNC a laser obrábanie kovových materiálov.

Druhým typom sú priestory na podporu kreatívnej práce ako recepcia a kancelárie pre administratívu a manažment, prednášková miestnosť a zasadačka, oddychová zóna s malou knižnicou a samoobslužnou kaviarňou.

Do tretice sú tu priestory pre tvorivú činnosť, šport a relax v exteriéri v okolí KC FabLab. Tento vonkajší priestor je vybavený exteriérovou zasadačkou , altánkami s lavičkami, športovou zónou s workout a parkour ihriskom, detským ihriskom a multifunkčným ihriskom na loptové hry a stolmi na stolný tenis.

V rámci univerzitného areálu v Záblatí je aj stanovisko e-mobility, teda zdieľaných elektrických skútrov a elektrických bicyklov, ktoré umožňujú prepojenie s univerzitným areálom v centre Trenčína. K dispozícií je aj univerzitná jedáleň, vysokoškolský internát, parkovisko a areál s množstvom zelene a prírodnými priestormi pre biodiverzitu.

Univerzitné Kreatívne centrum FabLab spustilo testovaciu prevádzku v januári 2024 po úspešnom ukončení investičného projektu, ktorý trval viac ako 3 roky. V rámci projektu bola realizovaná rekonštrukcia priestorov a prebehla inštalácia technológií do kreatívnych dielní. Investícia v objeme viac ako 4,4 mil. eur bola financovaná zo zdrojov EU, štátneho rozpočtu SR a spolufinancovania univerzity (85:10:5) pod gesciou Ministerstva kultúry SR a v rámci výzvy „Mobilizácia tvorivého potenciálu v regiónoch“. V rámci výzvy vznikli aj ďalšie dve partnerské univerzitné centrá v Nitre a Trnave.

KC FabLab sa orientuje na zelené témy v kreativite ako sú využívanie recyklovaných materiálov v kreatívnej tvorbe, prepájanie kreatívneho sektora s environmentálnymi organizáciami, podpora cirkulárnej ekonómie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v kreatívnej tvorbe. Na uvedené zelené a enviro témy orientuje aj svoju projektovú a odbornú činnosť. KC FabLab svojou činnosťou napĺňa poslanie zelenej univerzity.

KC FabLab bude napĺňať aj potreby mesta Trenčín v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026.