Networking (pripravujeme)

Networking (pripravujeme)

Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí, organizovanie sieťovacích podujatí pre členov KC, podpora zapájania členov KC do sietí