Technológie 

Technológie budú v Kreatívnom centre FabLab rozdelené v nasledovných dielňach:

  1. Kreatívna dielňa pre spracovanie kovových materiálov
  2. Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania
  3. Kreatívna dielňa na spracovanie dreva
  4. Kreatívna dielňa pre spájanie kovových materiálov
  5. Kreatívna dielňa pre spracovanie a tlač materiálov (plasty, hlina, textil)