Otvorené kreatívne dielne pre fyzické osoby nepodnikateľov

Jedna z prvých služieb, ktoré spúšťame v reálnej prevádzke Kreatívneho centra FabLab je služba prístupu do kreatívnych dielní a priestorov KC FabLab s možnosťou využívania technológií s odbornou asistenciou a po zaškolení pri vybraných technológiách aj samostatne. V službe je zahrnuté aj  využívanie priestorov interiérovej a exteriérovej  zasadačky a coworkingu + využívanie služieb recepcie (tlač, sken, kuchynka a pod.) 
 
Služba je po splnení nasledovných  krokov k dispozícií pre fyzické osoby nepodnikateľov.
 1. Vyplnenie prihlášky za člena KC FabLab na základe otvorenej výzvy „otvorené kreatívne dielne“
 2. Oboznámenie sa s prevádzkovým poriadkom KC Fab Lab  a BOZP pravidlami.
 3. Oboznámenie sa s technologickými návodmi vybraných zariadení s ktorými  plánuje člen pracovať.
 4.  Úhrada členského príspevku (v prípade platených verzií členstva).
 5. Zabezpečenie doporučených ochranných pomôcok, prípadne odporúčaného spotrebného materiálu. 
Vytvorili sme 4 druhy členstva, Pre prehľadnosť ich uvádzame prehľadne v tabuľke. 
 

V rámci otvárania našich kreatívnych dielní pre členov KC FabLab ako aj pre účastníkov služieb technologický akcelerátor a inkubátor sme naplánovali dostupné časy a personálne obsadenie technológov a odbornej asistencie pre kreatívne technológie v dielňach od 04/2024.

Technológie 3D tlače, 3D skenovania (kreatívna dielňa 122, 123), CNC frézovania (kreatívna dielňa č. 404)

 • Technológ a odborná obsluha: Maroš Eckert: maros.eckert@tnuni.sk, 032/740 02 46
 • Dostupné časy: utorok 12:00-15:00, štvrtok 12:00-15:00. Technológie laser gravírovania, laser rezania (kreatívna dielňa č. 404)

Technológie laser gravírovania, laser rezania (kreatívna dielňa č. 404)

 • Technológ a odborná obsluha: Pavol Mikuš, pavol.mikus@tnuni.sk, 032/740 02 45
 • Dostupné časy: utorok 12:00 – 15:00, štvrtok 12:00 – 15:00
 • Technológ a odborná obsluha: Michal Krbaťa, michal.krbata@tnuni.sk, 032/740 02 25
 • Dostupné časy: utorok 9:00 – 12:00 , streda 9:00 – 12:00

Technológie CNC obrábania (kreatívna dielňa č. 404)

 • Technológ a odborná obsluha: Henrieta Chochlíková, henrieta.chochlikova@tnuni.sk, 032/740 02 18
 • Dostupné časy: streda 12:00 – 16:00, piatok 9:00-14:00

Stolárska dielňa (kreatívna dielňa 115, 116)

 • Technológ a odborná obsluha: Igor Horňák, igor.hornak@tnuni.sk, 032/740 03 00
 • Dostupné časy: utorok 12:00 – 16:00, štvrtok 12:00-16:00

Zváračka a zámočnícka dielňa (kreatívna dielňa 121)

 • Technológ a odborná obsluha: Igor Horňák, igor.hornak@tnuni.sk, 032/740 03 00
 • Dostupné časy: utorok 12:00 – 16:00, štvrtok 12:00-16:00

Od 15. apríla 2024 spúšťame službu odbornej asistencie v otvorených kreatívnych dielňach aj pre ďalšie grafické a dizajn technológie, ktoré máme v našom KC FabLAb : UV tlačiareň, rezací a veľkoplošný ploter, ohýbačka plastov, rezačka a frézovačka polystyrénu, vákuový lis, práca v grafických softvéroch Adobe Creative suite a Corel draw, virtuálna realita. Predpokladaný čas dostupnej technickej asistencie bude: utorok 9:00 – 14:00, streda 12:00-16:00.

Priebežne budeme časový plán a personálne pokrytie technológií aktualizovať a dopĺňať.