Kreatívne výrobné priestory

Otvorené pracovné dielne

  1. Kreatívna dielňa pre spracovanie kovových materiálov
  2. Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania
  3. Kreatívna dielňa na spracovanie dreva
  4. Kreatívna dielňa pre spájanie kovových materiálov
  5. Kreatívna dielňa pre spracovanie a tlač materiálov (plasty, hlina, textil)

Kreatívna dielňa s technológiou 3D tlače a skenovania – V prevádzke

Dielňa 3D technológií je vybavená zariadeniami umožňujúcimi vytváranie fyzických modelov a prototypových súčiastok technológiami FDM a SLA 3D tlače. Aditívna technológia FDM je realizovaná pomocou 3D tlačiarne Prusa MK3S s maximálnym rozmerom tlačeného dielu 250x210x210 mm s multi-materiálovým extrudérom umožňujúcim tlač až 5 rôznych materiálov súčasne. Tlačené materiáli môžu byť PLA, PET-G, ABS, Nylon a rôzne flexibilné materiály. Pre tlač extrémne presných a detailných modelov je laboratórium vybavené SLA 3D tlačiarňou Formlabs Form 3B s maximálnou tlačovou plochou 145x145x185 mm a výškou vrstvy už od 25 μm. Pomocou tlačiarne je možné vytvárať odolné, pevné, pružné, priehľadné alebo vytaviteľné modely a súčiastky s vysokou presnosťou a kvalitou povrchu. Vytváranie digitálnych modelov z fyzických objektov pre potreby reverzného inžinierstva, dizajnu alebo umenia je možné vďaka optickému 3D skeneru Shining 3D EinScan Pro 2X. Presnosť skenovania a zachytávania detailov je až do 0,04 mm, čím je možné získať trojrozmerný model s vysokým rozlíšením, ktorý môže byť následne upravený alebo doplnený v PC pomocou CAD softvéru.

Výzva pre podanie prihlášok na workshop – dotkni sa 3D tlače a skenovania

Ukončené výzvy:

Obrábanie materiálov – pripravujeme

V súčasnej dobe je kladený dôraz na čoraz tvarovo zložitejšie výrobky a ich kvalitu, dosahovanú rozmerovú presnosť a s nimi spojené aj používané progresívne technológie výroby. Práve takýto typ činnosti sa v dnešnej dobe už nemôže obmedzovať iba na samotný stroj a operátora. Prípravná fáza takejto činnosti je neodmysliteľne spojená s využívaním rôznych počítačových technológií na samotný návrh, dizajn, 2D aj 3D dokumentáciu a jej následná virtuálna simulácia procesu výroby v príslušných CAD/CAM, systémoch, respektíve aj nadstavbových CNC riadiacich systémoch, ktoré okrem základného ISO rozhrania a priamej tvorby CNC programu využívajú aj prvky 3D grafiky, ktoré sú typické pre moderné CAD/CAM systémy. Toto má veľký význam jednak pri umeleckej, či kreatívnej činnosti, ale aj pri návrhu a po úspešnej simulácii aj samotnej výrobe jednotlivých prototypových kusov, či výsledkoch umeleckej činnosti pri výrobe rôznych predmetov práve obrábaním na CNC strojoch. Hardvérové i softvérové vybavenie zahrnuté v kreatívnej remeselnej dielni pre obrábanie materiálov spolu s priestormi, v ktorých budú situované, ponúkajú podmienky, ktoré sú potrebné pre návrhy, tvorbu CNC programov a následnú výrobu širokého sortimentu výrobkov z širokej škály najmä kovových materiálov, ale možnosti obrábania nekovových materiálov – drevo a plasty.