Milí kreatívci,

zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, vedu, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam. Projekt vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu, tvorivosti a profesionalizáciu zručností v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Navrhovaný program otvorených remeselných dielní umožňuje dostupnosť Kreatívneho centra nielen pre študentov a výskumných pracovníkov univerzity, ale tiež pre širokú skupinu recipientov, akými sú podnikatelia, študenti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji, či jednotlivci so záujmom o aktivity univerzitného Kreatívneho centra. Ide o druhú významnú investíciu na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín. Kreatívne centrum sa nachádza v univerzitných priestoroch v mestskej časti Záblatie – Trenčín.

Všetkým prajem veľa tvorivých myšlienok a ich úspešnú realizáciu do skutočnosti práve v našom Kreatívnom centre.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Rektor Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne