Služby

Služby

Kreatívne výrobné priestory

 

Prenájom priestorov

Inkubátor

Akcelerátor

Mentoring 3D tlač, 3D sken

Prenájom technológií

Podpora predaja produktov

Networking