Služby

Služby

Otvorené pracovné dielne

Prenájom priestorov

Inkubátor

Akcelerátor

Prenájom technológií

Podpora predaja produktov

Networking