• By |Published On: 31. marca 2024|

  V rámci otvárania našich kreatívnych dielní pre členov KC FabLab ako aj pre účastníkov služieb technologický akcelerátor a inkubátor sme naplánovali dostupné časy a personálne obsadenie technológov a odbornej asistencie pre kreatívne technológie v dielňach od 04/2024. Technológie 3D tlače, 3D skenovania (kreatívna dielňa 122, 123), CNC frézovania (kreatívna dielňa č. 404) Technológ a odborná [...]

 • By |Published On: 8. marca 2024|

  Ponúkame zaujímavú alternatívu k stredoškolskej odbornej praxi realizovanej vo firmách - možnosť realizovať odbornú prax počas stredoškolského vzdelávania u nás, v univerzitnom kreatívnom centre FabLab. Ponúkame nové technológie, inšpiratívne prostredie a možnosť zamerať sa na kreatívnu činnosť v rámci opracovania dreva, kovov, plastov, hliny a ostatných prírodných materiálov. Ponúkame možnosť prakticky si vyskúšať prácu [...]

 • By |Published On: 7. februára 2024|

  Univerzitné kreatívne centrum FabLab spoluorganizuje od 01/24  LEGO detské kreatívne skupiny určené pre deti od 9 do 15 rokov zastrešené  medzinárodnou technologickou žiackou súťažou First LEGO League.Prinášame Vám fotogalériu z 1. turnusu detských kreatívnych lego skupín.

 • By |Published On: 5. februára 2024|

  Univerzitné kreatívne centrum FabLab spoluorganizuje od 01/24  LEGO detské kreatívne skupiny určené pre deti od 9 do 15 rokov zastrešené  medzinárodnou technologickou žiackou súťažou First LEGO League. Prostredníctvom technológií v KC FabLab (stavebnice LEGO Technics Education , 3D tlačiarní) a pod vedením lektorov sa môžu vaše deti zúčastniť zaujímavej mimoškolskej aktivity zameranej na konštrukciu programovateľných LEGO [...]

 • By |Published On: 31. januára 2024|

  V rámci výzvy Interreg SK CZ na tému Biodiverzita sme ako vedúci partner a žiadateľ spracovali a podali projektový zámer na cezhraničný projekt s partnermi: - Kreativní dílna ROBOTA Fakulty multimediálnych komunikácii Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, https://robota.utb.cz/ - spolok LÍSKA , združuje nositele environmentálneho vzdelávania a výchovy a osvety ekologické výchovy (ekoporadny na [...]

 • By |Published On: 24. januára 2024|

  Po slávnostnom otvorení univerzitného Kreatívneho centra FabLab by sme radi predstavili priestory a technológie aj verejnosti a firmám. Prostredníctvom komentovanej prehliadky priestorov a technológií v rozsahu cca 25 minút a následnej diskusií o možnostiach využívať služby KC FabLab by sme sa chceli postupne predstaviť verejnosti, začínajúcim či etablovaným firmám v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, [...]

 • By |Published On: 22. januára 2024|

  Trenčianska univerzita slávnostne otvorila Kreatívne centrum FabLab, ktoré vzniklo v rámci výzvy Ministerstva kultúry na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch. Konkrétne ide o vznik remeselných dielní pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov a v neposlednom rade študentov. „Zámerom zriadenia Kreatívneho centra v podmienkach univerzity je násobiť potenciál pre špičkové štúdium, technológie, inovácie a vytvárať prostredie, ktoré motivuje študentov a absolventov k podnikateľským zručnostiam, rozvíja talent a tvorivosť,“ [...]

 • By |Published On: 20. januára 2024|

  Kreatívne centrum FabLab bude slúžiť verejnosti z radov kultúrno-kreatívneho priemyslu. Naše dielne sú vybavené špičkovými prístrojmi a technológiami na prácu s rôznymi materiálmi ako sú napríklad drevo, kov a plasty. Ak ste zvedaví, čo u nás nájdete, pozrite si 3-D virtuálnu prehliadku našich priestorov, ktorú nájdete na tomto odkaze: https://kreativnecentrum.eu/technologie/3d-virtualna-prehliadka-priestorov/

 • By |Published On: 18. januára 2024|

  Dňa 22.1.2024 pripravujeme slávnostné otvorenie univerzitného Kreatívneho centra FabLab, pre pozvaných hostí, kde predstavíme naše technológie a priestory. Ak sa zaujímate o kreatívne činnosti, ste zvedaví akými technológiami disponujeme, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného e-mailu a dohodnite si termín obhliadky. Tešíme sa na Vás. Kontaktný e-mail: recepcia.fablab@tnuni.sk

 • By |Published On: 30. októbra 2023|

  Rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s organizáciami v Portugalsku začalo v projekte NEWAVES, kde v medzinárodnom tíme riešime budúcnosť lokálnych rádií v Portugalsku, Chorvátsku, Slovensku a Macedónsku. V priebehu mesiaca september 2023 sme navštívili 4 kreatívne centrá v Portugalsku a komunikujeme o nadviazaní projektovej spolupráce. A prečo Portugalsko? Rozlohou a počtom [...]