Rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s organizáciami v Portugalsku začalo v projekte NEWAVES, kde v medzinárodnom tíme riešime budúcnosť lokálnych rádií v Portugalsku, Chorvátsku, Slovensku a Macedónsku.

V priebehu mesiaca september 2023 sme navštívili 4 kreatívne centrá v Portugalsku a komunikujeme o nadviazaní projektovej spolupráce.

A prečo Portugalsko? Rozlohou a počtom obyvateľov je podobné Slovensku a rado nadväzuje spoluprácu a krajinami, ktoré sú rovnako ako oni, čiastočne na okraji geografických aj „projektových“ hraníc EU.

 

Návšteva vo FabLab prevádzkovanom Instituto Politécnico da Guarda.

Polytechnický inštitút v Guarde je našou partnerskou inštitúciou univerzitou v rámci riešenia projektu NEWAVES. Navštívili sme ich FabLab, ktorý sa orientuje primárne na prototypovú produkciu pre študentov.

Zaujala nás 3D tlač, pri ktorej používajú filamenty, ktoré priamo produkujú z 3D PET fliaš. Transformácia PET materiálu z recyklovanej plastovej fľaše na iný úžitkový predmet v reálnom čase v jednom zariadení je ideálnym príkladom obehového materiálového bezstratového hospodárstva.

 

 

 

 

Návšteva vo FabLab prevádzkovanom mestom Lisabon.

23.9.2023 sme realizovali návštevu FabLab Lisbon, ktorý je prevádzkovaný mestom s cieľom rozšíriť služby obyvateľom a kreatívcom mesta Lisabon a podporiť lokálnu cirkulárnu ekonomiku.

Sprevádzal nás p. José Vaz, technický koordinátor. Prešli sme si priestory, ktoré pôvodne fungovali ako prevádzka na spracovanie mäsa a v súčasnosti sú v duchu revitalizácie industriálnej architektúry prerobené do mestského Fablab pozostávajúceho z remeselných kreatívnych dielní.

Veľkou inšpiráciou nám bol špecializovaný priestor BIO FabLab, kde prepájajú biotechnológie s kreatívnou tvorbou prostredníctvom 3D modelovania, napr. využívajú podhubie tzv. mycélium húb, ktorým spevňujú štruktúry organického pôvodu do tvarov modelových interiérových úžitkových predmetov.

V blízkej budúcnosti plánujeme nadviazať spoluprácu v projektovej aj technologickej oblasti a v rámci Trenčín EHM 2026 ich pozvať na hosťovanie do nášho univerzitného Fablab.

 

Návšteva v univerzitnom FCT FabLab na Universidade NOVA de Lisboa.

22.9.2023 sme realizovali návštevu v univerzitnom FabLab Universidade NOVA de Lisboa, ktorá patrí medzi najlepšie univerzity v Portugalsku a aj v rámci EU sa radí medzi top výskumné univerzity.

Sprevádzala nás Susana Neves, architektka a dizajnérka FabLab. Zaujala nás služba nazývaná „Hacking space“, kde z elektro odpadu vznikajú nové elektronické zariadenia. Konzultovali sme spôsob fungovania v rámci akademického prostredia a zapojenie sa do celosvetovej asociácie FabLab. V budúcnosti by bola možná spolupráca v oblasti špičkových technológií v kreatívnej tvorbe. V EÚ sa vytvára koncepcia tzv. super technologických FabLab, ktoré by boli v kontakte s najnovšími technológiami a disponovali by aj technologickým know-how na ich využitie.

Návšteva vo FabLab Benfica na Lisbon School of Education

22.9.2023 sme realizovali návštevu Benfica FabLab Lisbon School of Education, ktorým nás prevádzal p. Nuno Monge. Prešli sme si technológiami, predstavil nám koncept fungovania FabLab a princíp viaczdrojového financovania aktivít na podporu kreatívneho priemyslu v Portugalsku. Naplánovali sme možnú projektovú spoluprácu v oblasti dizajnu nábytku z odpadových drevených materiálov a konštrukcií. Inšpirovala nás recyklácia prírodného korku a jeho znova použitie v kreatívnej tvorbe.