Akcelerátor

About the studio

Program je zameraný na poskytovanie služieb, ktoré podporujú rozvoj podnikania v regiónoch. Existujúci podnikatelia v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu môžu získať podporu, ktorá im umožní svoje podnikanie rozvinúť alebo rozšíriť aj do iných segmentov či geografických oblastí.

Účelom programu je priblíženie vybraných oblastí, ktoré sú identifikované ako problémové resp. kľúčové pre ďalší rozvoj subjektu, podnikateľom, a to najmä: (1) Právna a daňová problematika (2) Obchod, (3) marketing, (4) Finančné riadenie; (5) Finančné plánovanie – financial forcasting, (6) Projektové riadenie; (7) Duševné vlastníctvo, (8) Expanzia na nové trhy, (9) Špecializované moduly pre sektory KKP.