Inkubátor

Inkubátor

(pripravujeme)

Program predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra učených pre začínajúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle. Primárnou úlohou je previesť účastníkov základmi podnikania a vitálnymi oblasťami, s ktorými sa účastníci budú stretávať.

Cieľom programu je transformácia podnikateľskej myšlienky člena Kreatívneho centra do formy konceptu podnikania s prihliadnutím na základné oblasti podnikania – marketing, obchod, administratíva, prehľad trhu a konkurencie a pod. Účastníci majú záujem rozvíjať svoj podnikateľský nápad a transformovať svoju ideu do realizačnej roviny.