Prenájom technológií (pripravujeme)

Prenájom technológií

(pripravujeme)

  • IKT a prezentačné technológie lokalizované v prednáškovej miestnosti + coworking – kancelárske časti
  • technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni s technológiou 3D tlače a skenovania
  • technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni pre spracovanie kovových materiálov
  • technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni pre spracovanie dreva
  • technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni pre spracovanie kovových materiálov
  • technologické vybavenie a prístroje lokalizované v Kreatívnej remeselnej dielni pre spracovanie a tlač materiálov (plasty, hlina, textil).

K prenájmu technológií vie KC poskytnúť aj odborný personál tvorený profesormi, docentmi, odbornými asistentami, doktorandmi aj študentami z techniky orientovaných fakúlt a pracovísk TnUAD (Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta priemyselných technológií, Funglass). Prepojením technologického a priestorového vybavenia KC z odbornými ľudskými zdrojmi z univerzity je možné poskytnúť komplexnú službu pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti KKP z Trenčianskeho regiónu.