Zváračka TIG AC/DC MAGICWAVE 2301

Popis

Zariadenie na zváranie neštandardných materiálov a na precízne a malé zvary použitím volfrámovej netaviacej elektródy – TIG zváranie. MAGICWAVE 2301 + Mobilné odsávacie zariadenie OR 3 + Temputec SL-FIX 1950 x 950mm.