Otvorené dielne

Obrábanie materiálov, 3D technológia, umelecké zámočníctvo, spracovanie materiálov

Coworkingové priestory

Kreovanie akčných tímov s možnosťou zdieľania skúseností a nápadov na jednom mieste

Prednáškové priestory

Priestory na prezentáciu myšlienok, organizovanie väčších meetingov, stretnutia s investormi

Oddychová zóna

Miesto pre oddych, stretávanie sa, inšpiráciu a regeneráciu