By |Published On: 31. marca 2024|

V rámci otvárania našich kreatívnych dielní pre členov KC FabLab ako aj pre účastníkov služieb technologický akcelerátor a inkubátor sme naplánovali dostupné časy a personálne obsadenie technológov a odbornej asistencie pre kreatívne technológie v dielňach od 04/2024. Technológie 3D tlače, 3D skenovania (kreatívna dielňa 122, 123), CNC frézovania (kreatívna dielňa č. 404) Technológ a odborná [...]