doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Rektor Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne