Autor 3D modelu na ovládanie je študent Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Andrej Michal.

Tento model bol vyrobený v kreatívnom centre TN UNI. Jeho autorom je študent Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity a model využil pre rozvoj svojho kreatívneho talentu.