V Kreatívnom centre FabLab je nainštalovaná už aj 3D tlačiareň s možnosťou vkladania spevňujúcich vlákien Mark two, ďalšie 3D tlačiarne budú postupne nasledovať.

Zariadenie Markforged Mark Two je stolná 3D tlačiareň pracujúca na princípe FFF (Nanášanie nataveného materiálu), ktorá umožňuje tlač kompozitných dielov vkladaním spojitých vlákien. Vďaka tomu dokáže vytvárať pevné, ľahké, odolné a presné diely vystužené vláknami z karbónu, kevlaru či sklenných vlákien. Takto vytvorené diely dosahujú pevnosť porovnateľnú s dielmi vyrobenými z hliníkových materiálov, ale súčasne až o 40 % ľahšie. Táto technológia je ideálna na tlač montážnych či upínacích prípravkov zložitých geometrií či funkčných strojných komponentov. Vďaka výške vrstvy už od 0,05 mm sú výtlačky veľmi presné a spĺňajú požiadavky náročných projektov. Využitím vysoko pevných a odolných priemyselných materiálov ako Onyx a Nylon spolu so sklenými vláknami je možné vytvárať diely s vysokou tepelnou odolnosťou požadovanou v automobilovom, leteckom či k ozmickom priemysle.

Táto a aj ďalšie 3D tlačiarne budú dostupné pre členov nášho FabLab.