Informačné stretnutie s kreatívcami na pôde univerzity ku koncepcii KC ešte v roku 2017

Cesta nášho Kreatívneho centra Fablab TnUNI sa začala postupne, chvíľami bola kľukatá, občas i so slepými odbočkami a niekedy aj s dlhšími prestávkami, ale nakoniec so šťastným koncom.

Pôvodná myšlienka vzniku Kreatívneho centra vznikla ešte v roku 2017, kedy sme sa ako univerzita zapojili do konzorcia s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín. Víziou bolo vybudovať jedno veľké kreatívne centrum v areály bývalého závodu Merina v Trenčíne, konkrétne v budove bývalej farbiarne, ktorej časť je teraz vyhlásená ako technická kultúrna pamiatka vrátane ikonickej „Sovičky“, budovy prvej mazutovej elektrárne v Trenčíne, ktorá počas 1. Československej republiky dodávala elektrický prúd pre závod Merina a mesto Trenčín.

Pôvodne zamýšľaná budova pre KC v konzorciu TSK a mesta Trenčín roku 2017 v areály Merina

Pôvodne zamýšľaná budova pre KC v konzorciu TSK a mesta Trenčín roku 2017 v areály Merina

Bola spracovaná predbežná Architektonická štúdia a Štúdia uskutočniteľnosti možného vzniku, fungovania, financovania a zamerania Kreatívneho centra v Trenčíne. Podrobne analyzovaný bol aj aktuálny stav kreatívneho priemyslu v regióne, jeho silné stránky a príležitosti na rozvoj a profesionalizáciu. Bola vytipovaná budova na komplexnú rekonštrukciu, pripravené finančné zdroje na jej odkúpenie, vytvorené funkčné konzorcium a projektová rada.

V roku 2017 sa uskutočnili aj stretnutia s kreatívcami a umelcami v regiónoch, kde bol predstavený zámer fungovania Kreatívneho centra. Čakalo sa len na vyhlásenie projektovej výzvy zo strany Ministerstva kultúry SR, aby sa mohol plánovaný projektový zámer podať a uchádzať sa o financovanie. A tam to celé zamrzlo. Výzva bola napokon vyhlásená až o dva roky a s úplne inými pravidlami, ako sa pôvodne prezentovalo. Žiadateľom už nemohlo byť konzorcium, ale jeho jednotliví členovia samostatne.

Keďže vybudovať moderné Kreatívne centrum je veľmi náročný investičný zámer, nie je možné ho realizovať bez projektového financovania. Preto sme museli flexibilne zmeniť stratégiu a spustiť prípravu projektového zámeru Univerzitného Kreatívneho centra bez účasti partnerov. Obdobne postupovalo aj mesto Trenčín, ktoré malo pripravený projekt na rekonštrukciu funkcionalistického kina Hviezda. V decembri 2019 boli preto podané 2 projekty pre vznik Kreatívnych centier v Trenčíne (jeden projekt podalo Mesto Trenčín a druhý podala naša univerzita).

A tak sa stalo, že v Trenčíne aktuálne vyrastú dve kreatívne centrá, ktoré sa však budú navzájom synergicky dopĺňať. Jedno centrum buduje mesto Trenčín v budove bývalého kina Hviezda a má primárne zameranie na kultúrny priemysel. Druhé je to to naše univerzitné kreatívne centrum # FabLab TnUNI, ktoré má zameranie na kreatívny priemysel. Tešíme sa na spoluprácu a pokiaľ bude úspešná kandidatúra mesta Trenčín na hlavné európske mesto kultúry 2026 (to sa dozvieme už v priebehu nasledujúceho mesiaca), tak to bude veľmi intenzívna spolupráca.

Interným univerzitným partnerom Kreatívneho centra bola strategicky vybraná Fakulta špeciálnej techniky ako technická fakulta v Trenčíne, ktorá svojou odbornosťou a know how bude zastrešovať Kreatívne centrum FabLab TnUNI. Preto sa centrum umiestnilo do univerzitného areálu v Trenčíne-Záblatí.

Získanie financovania nebolo až také jednoduché, ostatne ako sa to v projektovom financovaní veľkých investičných projektov často stáva. Koncom roka 2020 boli zverejnené výsledky hodnotenia a bohužiaľ náš projektový zámer nebol v 1. etape schválený na financovanie. I napriek tomu, že splnil všetky kritéria a bol pozitívne hodnotený. Vplyvom Covid pandémie totiž prišlo pri procese hodnotenia k zníženiu alokovaných zdrojov na projektovú výzvu a ich presunutie na iné priority súvisiace s Covid pandémiou. Bolo to pre nás veľké sklamanie, ale nezlomilo nás to a snažili sme sa iniciovať alternatívne formy projektového financovania. Verili sme že sa podarí nájsť financovanie na náš projekt.

Po náročných rokovaniach sa to aj podarilo! V apríli 2021 sa rozbehlo dodatočné navyšovanie zdrojov v projektovej výzve a v auguste 2021 bola podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku v sume 4, 066 mil Eur.

Príprava projektového zámeru univerzitného kreatívneho centra bola tímová práca, veľká vďaka patrí všetkým, ktorí verili našej vízií a najmä ľudom ktorí stáli pri zrode, ale už s nami nepokračujú.

Sme na začiatku budovania, aktuálne už ponúkame služby v oblasti 3D tlače a skenovania. Je už teraz isté, že Kreatívne centrum vznikne a postupne v ďalších blogoch Vám budeme predstavovať naše vízie, konkrétne služby pre kreatívcov, technické vybavenie, budúcich členov a život v centre.

Za projektový tím Kreatívneho Centra #FabLab TnUNI

Tomáš Hanulík

Informačné stretnutie s kreatívcami na pôde univerzity ku koncepcii KC ešte v roku 2017

Informačné stretnutie s kreatívcami na pôde univerzity ku koncepcii KC ešte v roku 2017