Podnikáš v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – Vytvor svoj produkt

Kreatívne centrum FabLab TnUAD pripravuje v rámci programu 1.2 Podpora podnikania pre členov KC výzvu s názvom Podnikáš v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – Vytvor svoj produkt. Ide o akceleračný program. Jedná sa o individuálne konzultácie s odborníkmi v oblasti odborných technológií. Ak si už existujúci podnikateľ, ponúkame Ti podporu pri vývoji tvojho výrobku, zhotovení funkčného prototypu, alebo jeho rôznych úpravách, vrátane testovania a úvodnej prezentácie. Ponúkame ti prístup k špecializovaným technologickým zariadeniam a spoluprácu s odborníkmi hlavne v oblasti obrábania materiálov ako sú drevo, kovy, plasty a prírodné materiály.

Podrobné informácievýzva

Počet účastníkov nie je limitovaný.

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Kreatívne centrum TnUAD, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín

Výzva je otvorená od 2.10.2023 do 31.12.2023

Dátum zverejnenia výzvy: 2.10.2023

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.