Kreatívne centrum FabLab TnUAD pripravuje v rámci programu 1.2 Podpora podnikania pre členov KC výzvu s názvom Podnikáš v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu – POSUŇ SVOJ BIZNIS. Ide o akceleračný program.

Jedná sa o individuálne konzultácie s odborníkmi v oblasti podpory podnikania, startupov, akcelerátorov a inkubátorov.

Ak si už existujúci podnikateľ, ponúkame Ti podporu, ako rozvinúť alebo rozšíriť svoje podnikanie aj do iných segmentov či geografických oblastí, alebo zvýšiť pridanú hodnotu svojich produktov a služieb. Účelom programu je priblíženie vybraných oblastí, ktoré sú identifikované ako problémové alebo naopak kľúčové pre Tvoj ďalší rozvoj. Napríklad právo, obchod, marketing, finančné riadenie a plánovanie, duševné vlastníctvo, expanzia na nové trhy, alebo projektové riadenie a ďalšie.

Podrobné informácie: výzva

Počet účastníkov nie je limitovaný.

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Kreatívne centrum TnUAD, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín

Výzva je otvorená od 20.12.2022 do 31.12.2023

Dátum zverejnenia výzvy: 20.12.2022

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.