Kreatívne centrum FabLab TnUAD vyhlasuje v rámci programu 1.2 Podpora podnikania pre výzvu s názvom SI KREATÍVEC – ZAČNI SVOJ BIZNIS . Ide o program typu podnikateľského inkubátora.

Jedná sa o individuálne konzultácie s odborníkmi v oblasti podpory podnikania, startupov, akcelerátorov a inkubátorov.

Ak chceš podnikať v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, dozvedieť sa ako nastaviť prvotné business procesy, či ako vytvoriť podnikateľský plán, pošli prihlášku do nášho programu! Ten predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra, učených pre začínajúcich podnikateľov v KKP.

Podrobné informácie: výzva

Počet účastníkov nie je limitovaný.

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Kreatívne centrum TnUAD, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín

Výzva je otvorená od 20.12.2022 do 31.12.2023

Dátum zverejnenia výzvy: 20.12.2022

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.