ZAUJÍMAŠ SA O 3D TLAČ A SKENOVANIE? POĎ NA WORKSHOP – dotkni sa 3D tlače a skenovania.

Kreatívne centrum FabLab TnUAD pripravuje výzvu s názvom Workshop – dotkni sa 3D tlače    a skenovania. Cieľom je stručne predstaviť aktuálne technológie a vlastnoručne si vyskúšať si ich použitie priamo na zariadeniach. Počas 4 hodín sa zoznámiš s 3D tlačou a 3D skenovaním a vyskúšaš si naskenovať a vytlačiť vlastný model.

Na workshope sa okrem iného dozvieš informácie z týchto oblastí:

  • Stručný úvod do sveta 3D tlače a 3D skenovania
  • Dostupné „hobby“ technológie 3D tlače a 3D skenovania
  • 3D tlač technológiou FFF (Fused Filament Fabrication) a praktické ukážky
  • 3D tlač technológiou SLA (UV tlač , polymérová živica) a praktické ukážky
  • Praktické ukážky optického 3D skenovania
  • Reverzné inžinierstvo – z fyzického objektu digitálny 3D model
  • Vytlačte si vás vlastný návrh

Podrobné informácievýzva

Počet účastníkov na každý termín je limitovaný počtom 8 / termín, preto sa neváhaj prihlásiť čo najskôr.

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Kreatívne centrum TnUAD, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín

Termín konania: 29.3.2023 v čase o 14:00 a 5.4.2023 v čase od 15:30

Dátum zverejnenia výzvy: 13.3.2023

 

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.