ZAUJÍMAŠ SA O 3D TLAČ A SKENOVANIE? POĎ NA WORKSHOP – dotkni sa 3D tlače a skenovania.

Kreatívne centrum FabLab TnUAD pripravuje výzvu s názvom Workshop – dotkni sa 3D tlače a skenovania. Cieľom je stručne predstaviť aktuálne technológie a vlastnoručne si vyskúšať si ich použitie priamo na zariadeniach. Počas workshopu sa zoznámiš s 3D tlačou a 3D skenovaním a vyskúšaš si naskenovať a vytlačiť vlastný model.

Na workshope sa okrem iného dozvieš informácie z týchto oblastí:

  • Stručný úvod do sveta 3D tlače a 3D skenovania
  • Dostupné „hobby“ technológie 3D tlače a 3D skenovania
  • 3D tlač technológiou FFF (Fused Filament Fabrication) a praktické ukážky
  • 3D tlač technológiou SLA (UV tlač , polymérová živica) a praktické ukážky
  • Praktické ukážky optického 3D skenovania
  • Reverzné inžinierstvo – z fyzického objektu digitálny 3D model
  • Vytlačte si vás vlastný návrh

Podrobné informácie: výzva

Počet účastníkov na každý termín nie je limitovaný

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Kreatívne centrum TnUAD, vysunuté pracovisko festival Pohoda, 911 06 Trenčín

Termín konania: 6., 7., 8.-7.2023

Dátum zverejnenia výzvy: 3.7.2023

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s TnUAD a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.