Začala sa inštalácia technologického vybavenia do kreatívnej dielne na obrábanie kovových materiálov v našom KC FabLab.

Ako prvá bola nainštalovaná centrálna kompresorová stanica na rozvod stlačeného vzduchu, keďže po dielňach je vybudovaný nový rozvod pre napájanie technológií.

Zároveň bolo nainštalované jedno z menších zariadení – digitálny výškomer pre presné meranie produktov v procese obrábania. Postupne sa bude inštalovať viac ako 100 zariadení do kreatívnych dielní zameraných na obrábanie a spájanie kovových materiálov, spracovanie dreva, spracovanie a tlač materiálov a 3D tlač.

Všetky zariadenia a naše služby Vám budeme postupne predstavovať.